วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แนะนำสมาชิก

น.ส.เนติภรณ์   ทรงศักดิ์สุจริต     ม.4/8    เลขที่  26      โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
น.ส.ปวันรัตน์    กุลวงศ์              ม.4/8    เลขที่  30      โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
น.ส.อรพินท์     อุ่นเสนีย์            ม.4/8    เลขที่  46      โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น